Problem med FLOW?

KÖRORDER

Inte bekväm med FLOW eller om det är något fel i FLOW.
Kör på ” Fallback-läge” = KÖRORDER i huvudmenyn.

FLOW

Påminner om buggar och felaktig TKL-PLAN!
Om TKL-PLAN visar + XX:XX så kommer du få för låg REK hastighet = FÖLJ DEN EJ!
Om TKL-PLAN visar – XX:XX så ”lycka till” 😉 Visar den orimlig tid får du en röd linje i Tågläget.
Det är FLOW som tycker du blir sen. Men du är (förhoppningsvis) i tid enligt körplan.