Arkiv


UPPDATERING 210521

Fixat:
Nu ska inte tåg sugas in i bubblor där dom inte ska vara.
Magneten = Man drar med tåg som nått slutstation eller tåg man möter.
Fel i tågläget, tåg mot Djurås – Gagnef.

UPPDATERING 2104xx
Fixat:
Tågläge i FLOW vid sydgång Hpbg/My fungerar nu.
Kortare tid vid problem att initiera tåg.
Slutar nu följa eget tåg 5 min efter ankomst slutstation.


UPPDATERING 2103xx
Fixat:
Kommunikationsfel.

UPPDATERING 210218
Fixat:
Uppehållsrutan där ingen gammal info ligger kvar.
Initieringsrutan för Flow ej låst till körorder.
GPS position för rapportering. Klicka på ”Baggen” för att spara position.
Klicka på pilen som dyker upp när minst 1 position finns sparad.
Sedan kan man välja (om man har fler punkter) vilken man vill maila.
Exempel nedan: Klickar 1 gång på baggen. Stänger. Klickar 2 gånger till.
Klickar på pilen på en av dom. Välj ”Outlook”. Din mail är ifylld. Varje position i loggen går att namnge. Klicka på raden.


Nu när körorder försvinner i TrAppen finns 2 alternativ i Info Tracker

  • KÖRORDER! Kallas även Fallback-läge. Påminner om TrAppen.
    Dock saknas bl.a. GPS.
  • FLOW! OBS om höger kolumn blir blank eller om driftplatser klumpar ihop sig så kör förslagsvis i Fallback-läge. (Körorder i Menyn)