Hjälp Uttag Tim/Dagkonto i pengar

Logga in på HR Portalen (EJ utbildning) (Länk fungerar endast från SJ dator/mobil/platta. Eller om du är inloggad på Intranätet på privat enhet)

Välj ”Rapportera tid och frånvaro”
Klicka på Grönt PLUS-tecken

Välj Ersättning
Val av orsak: dagkonto eller timkonto.
osv….
Spara