Backup körorder. (System nere…)

  • För att se linjeböcker/dokument – Klicka på ”Jobba offline” i appen. Se bild.
  • För att ta ut körorder och vid framförande av tåg – Använd TrAppen.

Kom ihåg att ändra till ”Jobba online” igen när problemet är löst.

Om du har problem med appen så kan man via länk på dator i orderrum, Tracker Railit eller appen Körorder (Webb) ta ut körplan på utskrift i orderrum eller PDF i plattan

Alternativ 2

Trafikverket maila ut order till förare. Eller diktamen. Se nödrutiner

Driftstöd Stockholm har alla körorder för alla SJ-tåg i backup (Även SJÖ). Ring vilket driftstöd som helst (X2 Rc Er1 spelar ingen roll) så kan de maila ut order. Ta gärna flera tågnr i taget för de närmast kommande tågen