MPK

Tåg-ID

TågID ägs av järnvägsföretaget och det används vid all planering och ansökningar om kapacitet och ändring av kapacitet.
Exempel på ett TågID: TR-1174-000000008178-01.
1174 = SJ.
00008178 = Tåguppdraget.

 OTN (Operativt tågnummer)

För att skapa en mer flexibel planering i MPK ersätts de tekniska tågnumren av OTN.

Cirka ett dygn innan trafikdygnets start tilldelas operativa tågnummer. Tåget kommer fortfarande köra efter sin tilldelad kapacitet men OTN kan vissa dagar exempelvis ha ett planerat möte i Rälså för att nästa dag inte ha det.

ATN, Annonserat tågnummer

Det annonserade tågnumret ATN används i kommunikation med kund.

Ett ATN är normalt samma nummer som Tåguppdraget i TågID, I detta fall skulle ATN vara 8178.


Kommunikation

Tåg-ID:
IVU planering
(Körplan)

OTN:
Tågklarerare
GSMR
Driftstöd
Körplan, Normalfall

ATN:
Resande