8167 210212

Innan jag gick ut till tåget öppnade jag IT och gick in, följ tåg. Packade ihop och gick ut. Öppnade och skulle hämta körorder. = kommunikation fel. Se klipp.

Inget Tågläge eller körprofil.


Grängesberg och Ställdalen: Nästa uppehåll hade hoppat till Ställdalen respektive Kopparberg.

Ett irriterande fenomen när FJTKL låter grafen uppdateras automatiskt. Sjuka TKL-planer, som inte går att följa. Rek. hastighet kan/ska inte följas. Hur planerar man körningen då? MTA! Ja, den kan vara till hjälp, om banans STH stämmer. Men mellan Ludvika – Klenshyttan skiljer det upp till 50km/h. Och Grängesberg – Ställdalen, upp till 80km/ h.


Vid försignal till Frövi så startade jag inspelningen igen, ifall tågläget skulle hoppa igång. Det gjorde den inte. Men andra konstigheter som jag inte sett tidigare.

Efter att ha passerat mellansignalen, 700m före plattform (ca 1:30 in I klippet) så hoppar den till nästa målpunkt Hovsta.

När jag stannat vid plattform (ca 2:40) så hoppar målpunkt till Kumla.

Obs även hur nedräkning till broms beter sig.

Efter avg så är positionen fel. Där av fel Rek. hastighet?


Och så borde gamla tåg tvättas bort.

TrAppen vs IT

915 visas trots ank över timmen tidigare.

Tågläge IT vs TrAppen