Mora ToR x2 210123

Build 148

Alltid lika trevligt att köra på Mora, då Flow får visa sig från sin bästa sida.

Bromspunkter stämmer bra.

La märke på att Målpunkterna Mora och Borlänge var fixade.
Dock 2 små avvikelser som gör att Rek hastighet inte är 100%. (Felar 1 minut)
– Ank. Mora. 2 Gröna in = 40km/h mot Flow 60km/h.
– Ank. Borlänge. Drygt 1 km där sydgående tåg har 60km/h. Flow 80km/h (STH på sträckan är 80 norrut, 60 söderut)

Efter ändringen att ”Nästa uppehåll” ligger kvar till man passerat utfartssignal innebär att Bromspunkt börjar räkna upp efter avgång. Ibland uppdateras nästa uppehåll sent. (Bild och film längre ner)

Fler avvikelser nedan under respektive tåg.

8126

Tydal lyckades på något vis radera S i MRAS i TrAppen. Önskemål att även Info Tracker gör det.
Sedan build 147 så hämtas inte rätt fordon vid initiering.
Se klipp…


Då Djurås är en hållplats så uppdateras inte nästa uppehåll till Gagnef efter avgång Djurås. = Ingen information om bromspunkt, Plattformssida & längd eller ankomst och avgångstid.


På väg mot Insjön sugs jag in i bubblan med 49500. Obs att jag precis lämnat Gagnef och har över 7km kvar till Insjön!


8131

Position ”Km xxx+xxx stämmer på centimetern. Det är så man får en tår i ögat 😀

Gagnef – Djurås någonstans så försvinner mitt tåg (Pilen) i tågläget. I Repbäcken har jag även sugits in i bubblan med 2 andra tåg i Borlänge.


8152

Glömde kolla position med tåg 8126 då den brukar stämma på Morabanan.

MEN! Då 8152 kommer från Mjölby så höll jag lite koll. Position 3 – 500 meter sen.
I Tällberg konstaterade jag att det är en gummibandeffekt. Plattform vid km 118. Stannade och den räknade ner och hamnade tillslut på 118+000. Efter avgång så drogs ”gummisnodden ut igen och position blev 3-500 meter sen.

Djuråsfenomenet på film. Se 8126 ovan. 3 minuter in, då jag är på väg att lämna plattform i Gagnef så uppdateras Nästa uppehåll till Gagnef.
OBS även fenomenet med uppräkning till broms som sker nu då Nästa uppehåll uppdateras efter passage av utfartssignal. Ibland med fördröjning. Vilket innebär att inte Rek hastighet visas direkt. Förutom i hastighetsmätaren.


8135

Position xxx+xxx km på centimetern. Ännu en tår 🙂

Åter igen så försvinner mitt tåg (Pilen) efter Gagnef. I Fallback tågläge så är tåget mellan Insjön – Gagnef. I TrAppen visas tåget efter Gagnef.
Efter jag stängt filminspelningen så startade jag om Info Trackern. Då var tåget rätt i Fallback tågläge. Men fortfarande ingen Pil. Den dök dock upp efter passage, Repbäcken.