TrAppen 4.0

Superusers och skyddsombud är med och testar nya TrAppen.

Då trafikverket jobbar stenhårt med MPK. Alltså det vi i Info Tracker har TKL-PLAN. Så måste även det byggas in. Dock i en enklare variant.

Info tracker med FLOW (C-DAS/S-DAS) SJ har dragit sig ur!

Railit hade inte tid att bygga in de funktioner SJ ville ha. Railit och Trafikverket satsar just nu all energi på MPK.

C-Das är inget som kommer fungera till 100% innan alla aktörer är med på banan. Vi på SJ ligger lite steget före, som vanligt 🙂

Det försvinner och uppstår nya buggar med jämna mellanrum!
Förvirrande? KÖR i Fallbackläge = KÖRORDER!


Observera även att vi kan se en TKL-PLAN som är helt uppåt väggarna. Vi behöver INTE ringa och fråga hur dom har tänkt.
Vi kör INTE efter deras plan om det inte innan är bestämt att den ska följas.
Grafen ändras automatiskt beroende på omkringliggande tåg och FJTKL ”orkar” inte sitta och ändra tillbaka om det slår fel. Och då slår det fel, hos oss.

UPPDATE 210521: TKL-PLAN och Fjtkl,s graf verkar inte heller vara överens alla gånger. Felsökning pågår.


Fliken TUR visar mer och oftast bättre information. Bl.a när du har E-learning, ledig mm. Överliggning kommer ej presenteras i Info Tracker. Kontrollera med TrAppen! Felanmäl gärna oegentligheter.


När Flow är klart så innebär det ett helt nytt sätt att köra tåg. Idag är det ”Full fart” till nästa driftplats då Ftkl räknar med att du ska vara framme vid en förbestämd tid. Detta innebär att när det blir en störning så kan det bli tågkö, trängsel. Med Flow kan Fjtkl lägga upp en plan hur han på, förhoppningsvis, bästa sätt kan försöka få ett bättre flyt. Och vi slipper ryckig körning och stå vid någon signal och vänta. På vissa sträckor kan vi utnyttja Ecodrive och spara både energi och materiel.


Läs mer under Buggar i IT Flow


IVU

Just nu:

  • Söka ströledigt
  • Se månadslista/veckolista
  • Lägga in övertid

ÖVERTID

Läggs in tidigast 24 timmar efter turslut.
SENAST dag 3 in på ny månad. Därefter i appen (blanketten) FÖT


Läs mer under Employee portal / IVU